Жаттығулар

Бұл курс мамандарға МЖК ААЖ кешенді бағдарламасымен жұмыс істеу үшін қажетті машықтар мен білімді игеруге мүмкіндік береді. Одан басқа бұл курс Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Microsoft Office 2000 қондырғыларын, Microsoft Office XP, сондай-ақ Oracle Server қондырғысын , Oracle Client. ArcView 8.3 қондырғысын. Single Use, ArcView 9X, ArcSDE, License Manager тіркеу операциялық жүйелерді орнату және қазақ тілінің драйверлері қондырғысын баптай білуге үйретеді. Және де мамандарға МЖК ААЖ бағдарламалық кешенін орнату бойынша білім мен машықтарды және қосымшалармен тікелей жұмыс істеуді игеруге мүмкіндік берілген. Атап айтқанда;

  • жаңа деректер базасын және деректер базасының географиялық бөлігін құру
  • графикалық бөлікті баптау
  • БМЖТ графикалық ақпараттарын енгізу
  • атрибутивтік деректерді енгізу
  • графикалық есептерді құру
  • «Кадастрлық құжаттар», «Жер учаскесінің пасторты», «ЖУ бағалау құнын анықтау» қосымшаларымен жұмыс

Бұл курс МЖК ААЖ бағдарламалық кешенмен жұмыс істеу және баптау, орналастырумен айналысуды жоспарлаған немесе тікелей айналысатын, сондай-ақ біліктілін жоғарлатқысы келетін мамандарға арналған.
МЖК ААЖ бағдарламалы-техникалық кешендерін кезең кезеңімен іске асыру және жандандыру барысында курс мазмұнына қосымша өзгертулер енгізіледі.


Жаттығуларды орындап болған соң, алған біліміңді бекіту үшін тестіден өту ұсынылады.

Жаттығулар тізімі

№ 1- жаттығу «Атрибутивтік деректерді енгізу» қосымшасында жаңа квартал құру» 65 Кб Көшіру
№ 2- жаттығу «Атрибутивтік деректерді енгізу» қосымшасында жаңа аудан құру» 143 Кб Көшіру
№ 3- жаттығу «Атрибутивтік деректерді енгізу» қосымшасында жаңа құжат құру» 162 Кб Көшіру
№ 4- жаттығу «Атрибутивтік деректерді енгізу» қосымшасында субъектінің құжатын өзгерту» 70 Кб Көшіру
№ 5- жаттығу «Графикалық есептер» қосымшасында алқаптар жоспарын қалыптастыру және басып шығару» 75 Кб Көшіру
№ 6- жаттығу «Жер учаскесін қайта рәсімдеу» 201 Кб Көшіру
№ 7- жаттығу «Атрибутивтік деректерді енгізу» қосымшасында жаңа құқық қатынасын құру» 147 Кб Көшіру
№ 8- жаттығу «Атрибутивтік деректерді енгізу» қосымшасында жаңа субъекті құру» 154 Кб Көшіру
№ 9- жаттығу «Жер учаскесін салу» 191 Кб Көшіру
№ 10- жаттығу «ЖУ паспорты» қосымшасында ауыл ш. мақсатындағы жер учаскелерінің паспортын қалыптастыру» 32 Кб Көшіру
№ 11- жаттығу «Елді мекендегі жер учаскелерінің бағалау құнын анықтау» 115 Кб Көшіру
№ 12- жаттығу «Жаңа жер учаскесін құру» 262 Кб Көшіру
№ 13- жаттығу «құқықты куәландыратын құжаттар құру» 171 Кб Көшіру
№ 14- жаттығу «құқықты куәландыратын құжаттарды сақтау» 50 Кб Көшіру
№ 15- жаттығу «Сақталған құқықты куәландыратын құжаттарды ашу» 70 Кб Көшіру

«Сканерленген карта бойынша алқаптарды цифрлау»

№ 1- жаттығу Алқаптарды цифрлау үшін жоба құру 725 Кб Көшіру
№ 2- жаттығу Алқаптың сызықтық қабатын құру 778 Кб Көшіру
№ 3- жаттығу Алқаптың полигоналды қабатын құру 970 Кб Көшіру
№ 4- жаттығу Алқаптың нүктелік қабатын құру 354 Кб Көшіру
Набор данных 34 Мб Көшіру

«Қабаттардың қателігін тексеруге арналған топологияларды құру және оны полигоналды қабаттан нүктелі қабат объектілерін бөліп алу үшін қолдану»

№ 1- жаттығу Шейп-файлдарды геодеректер базасына ковертирлеу 151 Кб Көшіру
№ 2- жаттығу қабаттарды тексеруге арналған топология құру 629 Кб Көшіру
№ 3- жаттығу Топологиядағы қабаттарды редакциялау 378 Кб Көшіру
№ 4- жаттығу Алқаптың полигоналды қабатынан буферлік қабатқа жаңартылған топологиядағы алқаптың нүктелік қабатындағы объектілерін қиып алу процесі 15 Кб Көшіру

«ARCVIEW GIS бағдарламасында алқаптарды цифрлау»

№ 1- жаттығу Алқаптарды цифрлау үшін жоба құру 283 Кб Көшіру
№ 2- жаттығу Алқаптың сызықтық қабатын құру 793 Кб Көшіру
№ 3- жаттығу Алқаптың полигоналды қабатын құру 1 Мб Көшіру
№ 4- жаттығу Алқаптың нүктелік қабатын құру 578 Кб Көшіру

«Easy Trace бағдарламасында жобасын құру және векторлау»

№ 1- жаттығу Жоба құру 170 Кб Көшіру
№ 2- жаттығу Векторлық қабаттарды құру 211 Кб Көшіру
№ 3- жаттығу Векторлау 2,1 Мб Көшіру

«Координаттар бойынша геодеректерді құру»

№ 1- жаттығу Округтік шекаралар бойынша деректерді енгізу 220 Кб Көшіру
№ 2- жаттығу ArcMap жобасына координаттардың құрылған файлды қосу 81 Кб Көшіру
№ 3- жаттығу Полигондардың объектілерін құру (жер-кадастрлық кварталдар, жер учаскелері) 473 Кб Көшіру

«Геоботаникалық карталарды құру»

№ 1- жаттығу ArcView GIS 3.1(2) бағдарламасында ботаникалық – мал-азықтық алқаптардың қабатын құру 2,6 Мб Көшіру
№ 2- жаттығу ArcGIS 8(9) бағдарламасында ботаникалық – мал-азықтық алқаптардың қабатын құру 1,6 Мб Көшіру

«Топырақ картасын құру»

№ 1- жаттығу Проект басталады 1,7 Мб Көшіру
№ 2- жаттығу Топырақ картасында объектілерді құру 1,6 Мб Көшіру
№ 3- жаттығу Атрибутивтік ақпаратты беру 382 Кб Көшіру


   ТЕСТ