Анықтамалықтар

Республикалық деректер қорының мәліметтеріне қолжетімді ету үшін өтініштің нұсқасы
Көшіру

Геодезиялық сөздік
www.geosite.ru/main.php?id=3

Геоақпарат жөніндегі түсіндірме сөздік
www.biology.krc.karelia.ru/misc/geoinf/titul.htm

Геоақпарат жөніндегі ағылшынша-орысша сөздік
www.dataplus.ru/Dict/Index.asp

ГАЖ терминдерінің глоссарийі
www.biometrica.tomsk.ru/ftp/dict/computer/dict_geo3.htm

1:25K - 1:100K топокарталардың шартты белгілері
www.gis-lab.info/docs/books-legend.html