Әдістемелік материалдар

Оқыту курсы мен тестер шартты түрде үш деңгейге бөлінген, ол «Жүйе әкімгері» мұндай деңгейдегі маман барлық деңгейден өтуі тиіс. «Деректер базасының әкімгері» екі соңғы деңгейдегі білім және «Пайдаланушы» тестің тек өзіне қатысты деңгейінен өтуі тиіс. Алайда жоғарыда аталғандай бұл тек шартты түрде бөлу және біліктілігін көтергісі келетін кадастрлық орталық мамандары курсты басынан аяғына дейін өте алады.
Осы курс мамандарға МЖК ААЖ бағдарламалық-техникалық кешеніне қажетті білім мен машықтарды игеруге мүмкіндік береді, Одан басқа Windows XP Professional, Windows 2000 Professional операциялық жүйелерін баптау мен орнатуға, Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP орнатуға, сондай-ақ Oracle Server, Oracle Client, ArcView 8.3. Single Use, ArcView 9X, ArcSDE, License Manager, қазақ тілінің драйверін орнатуға қажетті білімді береді. Және мамандарға МЖК ААЖ бағдарламалық-техникалық кешенін орнату жөніндегі машықтар мен білуді игеруге мүмкіндік береді. қосымшалармен тікелей жұмыс істеу, атап айтқанда;

 • жаңа деректер базасын және деректер базасының географиялық бөлігін құру
 • графикалық бөлікті баптау
 • БМЖТ графикалық ақпаратты енгізу
 • атрибутивтік деректерді енгізу
 • графикалық есептерді құру
 • «Кадастрлық құжаттар», Жер учаскесінің паспорты, «ЖУ бағалау құнын анықтау» қосымшасымен жұмыс.

Осы курс МЖК ААЖ бағдарламасымен тікелей айналысатын және баптау, орнатуды жоспарлап жүрген мамандарға, сондай-ақ біліктіліктерін көтергісі келетін мамандарға арналады.
Курс мазмұнына МЖК ААЖ бағдарламалық-техникалық кешенін кезең бойынша және күшейту барысында қосымша өзгертулер енгізілетін болады.

Мамандардың біліктілік деңгейіне қойылатын талаптар

МЖК ААЖ бағдарламалық кешенін қаматмасыз ететін мамандар арнайы дайындықтан өтуі тиіс, оның ішінде нақты міндеттерді орындау үшін білікті болуы қажет. қате кетіруді қысқарту үшін пайдаланушылар МЖК ААЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулықтармен жұмыс істеулері қажет, сондай-ақ үнемі компьютерлік білімдерін жетілдіруілері қажет.
Орындауға ұсынылған , МЖК ААЖ бағдарламалық кешеніне қызмет көрсететіндерге қойылатын біліктілік талаптары төменде келтірілген.

Мамандарға қойылатын талаптар

Cанат Талаптар
Жүйе әкімгері
 • Windows-2000, Windows NT жүйесінің жұмыс машығы;
 • Windows жүйесінің иделогиясында электронды формалармен жұмыс істей білу;
 • желіде ақпараттарды топпен өңдеу әдістері мен принцитерін білу;
 • пайдаланушының қолданбалы және операциялық жүйелерде ақпараттарды мұрағаттау және қорғау құралдармен, қатынау құқығын бөлу құралымен, жүйеде пайдаланушыларды тіркеу жабдықтарымен жұмыс істей білуі;
 • TCP/IP хаттаманың қызмет ету негіздерін білу;
 • желі архитектураларын түрлі типтерін айырмашылықтарын түсіндіру;
 • желіні қолдау міндетін және оған сәйкес қызметтік бағдарламаларды білу;
 • құрылымдар мен деректер базасының құрамын жақсы білу;
 • қолданбалы жүйеде интерфейстерді енгізу-шығару, енгізу принциптерін, деректерді өңдеу және бақылауды білу; - қолданбалы жүйенің есеп генераторларымен жұмыс істей білу;
 • қоланбалы жүйе арқылы жай сұраныстарды құра білу;
 • Оracle -ді білу;
 • ArcView 8.3., SDE жұмыс істеу машығы;
 • желіде топпен жұмыс істей білу;
 • электронды поштамен жұмыс істей білу;
 • сұраныс тілінің құрылымы мен сұраныс құра білу;
 • Visual Basic, ArcObjects бағдарламалау тілін білу;
 • операциялық жүйе мен оның бағдарламалық және аппаратттық құрал конфигурацияларға қажетті компоненттерін орындай білу;
 • телекоммуникация құралдарын, олардың қызмет ету принциптерін, телекоммуникациялық желілерде ақпаратты қорғау құралдарын жақсы білу;
 • жергілікті, есептеу желілерінің жұмыс принциптерін жақсы білу, желі жұмысын, желілік жабдықтарды баптай білу;
 • қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз ету принциптерін жақсы білу, қолданбалы жүйені орнату мен қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды жүргізе білу және жүйелік бағдарламалық құралдар конфигурациясына және есептеу техникасының жабдықтар кешеніне, кабелді жүйемен телекоммуникация құралдарына баптау;
 • есептеу техникаларын диагностикалау машығы;
 • есептеу техникасының жабдықтарының ұсақ жөндеу машығы;
 • монтажды жұмыстарды орындау машығы.
Деректер базасының әкімгері
 • Windows-9Х/2000 және Windows NT жүйесіндегі жұмыстардың негізгі машықтары;
 • офистің автоматтау жабдықтарымен жұмыс істей білуі- WinWord-тың мәтіндік процессоры;
 • құжаттар туралы деректерді алу бөлігінде қолданбалы жүйенің интерфейсін білу;
 • қолданбалы жүйенің есеп генераторларымен жұмыс істей білу, қолданбалы жүйенің құралдары арқылы жай сұрау жасай білу;
 • Oracle білу;
 • ArcView 8.3., SDE жұмыс істей білу машығы;
 • деректер базасының құрамы мен құрылымын білу-сұраныс тілінің конструкциясын білу және сұраныс құра білу;
 • Visual Basic, ArcObjects бағдарламалау тілін білу;
 • Windows жүйесінің иделогиясында электронды формалармен жұмыс істей білу;
 • желіде ақпараттарды топпен өңдеу әдістері мен принциптерін білу.
Операторлар
 • компьютердің баспасымен кәсіби жұмыс істеу машығы;
 • Windows-9Х/2000 немесе Windows NT жүйесінде жұмыс істеудің негізгі машығы;
 • қолданбалы жүйеде деректерді енгізі-шығару интерфейсін, енгізу принциптерін, деректерді бақылау мен өңдеуді білу;
 • офисті автоматтандыру құралдарымен жұмыс істей білу - WinWord мәтіндік процессоры, Excel электронды кестесімен жұмыс істей білу;
 • қолданбалы жүйенің есеп генераторымен жұмыс істей білу, қолданбалы жүйенің құралдарымен жай сұраныс құра білу.

әдістемелік материалдар

Операциялық жүйені орнату

 • Windows XP Professional орнату жөнінідегі нұсқаулық
339 Кб Көшіру
 • Windows 2000 Professional орнату жөнінідегі нұсқаулық
605 Кб Көшіру

MS Office орнату

 • Microsoft Office 2000 орнату жөніндегі нұсқаулық
348 Кб Көшіру
 • Microsoft Office XP орнату жөнінідегі нұсқаулық
220 Кб Көшіру

Oracle орнату

 • Oracle Server орнату жөніндегі нұсқаулық
646 Кб Көшіру
 • Oracle Client орнату жөніндегі нұсқаулық
707 Кб Көшіру

ArcView орнату

 • ArcView 8.3. Single Use орнатуды сипаттау
102 Кб Көшіру
 • ArcView 9X орнату және тіркеу жөніндегі нұсқаулық
180 Кб
 • ArcSDE орнату жөніндегі нұсқаулық
226 Кб Көшіру
 • License Manager орнату
283 Кб Көшіру
қазақ тілінің драйверін орнату 204 Кб Көшіру
Easy Trace: пайдаланушының міндеті 113 Кб Көшіру
ArcMap 8.3: пайдаланушының міндеті 734 Кб Көшіру
ArcGis 8.3 енгізу 1,9 Мб Көшіру

Бағдарламалық кешенді орнату

 • Жаңа деректер базасын құру
37 Кб Көшіру
 • Net8 Configuration Assistant жұмыс істеу
359 Кб Көшіру
 • Графикалық бөлікті баптау
109 Кб Көшіру
ҚР МЖК ААЖ деректер базасының географиялық бөлігін құру жөніндегі міндеттер 83 Кб Көшіру
 • Растрларды сканирлеу және біріктіру
1,5 Мб Көшіру
 • Сканирленген карталарды векторлау және МЖК ААЖ ГДБ ары қарай толтыру
6,5 Мб Көшіру
 • Координаттар бойынша геодеректет құру (жер-кадастрлық деректерді құру)
594 Кб Көшіру
 • Кеңістікті өзара қатынасты тексеру (Топоплогия)
442 Кб Көшіру
 • Шартты белгілер (стильдер) кітапханасын құру технологиясы және оларды сандық картада қолдану
857 Кб Көшіру
 • Картографиялық проекцияларды құру
530 Кб Көшіру

Бағдарламалық кешенмен жұмыс істеу

 • «Кадастрлық құжаттар» бағдарламасын пайдалану нұсқаулығы
295 Кб Көшіру
 • БМЖТ графикалық ақпараттарын енгізу жөніндегі нұсқаулық
174 Кб Көшіру
 • Атрибутивтік деректерді енгізу жөніндегі нұсқаулық
1,1 Мб Көшіру
 • «Жер учаскесінің бағалау құнын анықтау» қосымшасымен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулық
267 Кб Көшіру
 • Графикалық есеп құру жөніндегі нұсқаулық
233 Кб Көшіру
 • «Жер учаскесінің паспорты» пайдаланушының жетекшелігі
609 Кб Көшіру
 • «ГеоШебер» нұсқаулығы
267 Кб Көшіру
SDE бөлек қабаттар құру және ДБ растрларды импорттау 57 Кб Көшіру
«Жер пайдалану мен қорғауды Мемлекеттік бақылауға алу»: пайдаланушының жетекшілігі 341 Кб Көшіру
Тестілеуді өту Тестілеу нәтижелері