2003 жылғы жаңарту

Өнімнің аты Өнімнің сипаттамасы
2003_11_26 Жер учаскелерінің бөлігі және жер учаскелерінің сәйкестендіру сипаттамаларының кестелері арасында міндетті емес байланысты қосамыз.
Көшіру
2003_11_18 Құжаттар түрі республикалық анықтамалығына мәндерді қосамыз. Көшіру
2003_10_21

Аудандық деңгейдің БМЖТ ДБ құрылымының келесі модификацияларын жүргіземіз.
- zu кестесінің kn жолын 4 символға дейін ұлғайтамыз және осы кестенің триггерлерін өзгертеміз.
- zu кестесінен asadob кестесіне толтыру міндетті емес екінші кілтті құрамыз.

Көшіру
2003_10_06

Меншік құқығының (жер пайдаланушының) мемлекеттік актісін басуға қажетті, ауданның БМЖТ қызметтік кестесіне параметр қосамыз.
Аудандық деңгейдің БМЖТ ДБ құрылымының келесі модификацияларын жүргіземіз.
- zu кестесінің kn жолын 4 символға дейін ұлғайтамыз және осы кестенің триггерлерін өзгертеміз.
- zu кестесінен asadob кестесіне толтыру міндетті емес екінші кілтті құрамыз.

Көшіру
2003_09_29 Аудандық деңгейдегі БМЖТ адрестік жүйесін өзгертеміз.
Көшіру
2003_09_25

Жер учаскесі бөлігінің тарихын сақтау үшін zuch кестесіне andate (жою күні) жолын қосамыз.

Көшіру
2003_09_18 Аудандық деңгейдегі БМЖТ кестесіне түсініктемлерді қосамыз Көшіру
2003_09_17 Ауданда (asaok және assnp) толтырылатын екі анықтамалық кестелердің алғашқы бірігей емес (уақыт бойынша) кілті болуы мүмкін. Бұл деректерді облыстық базаға ауыстырған кезде қателікке әкеп соқтыруы мүмкін. Сондықтан осы кестелерде жойылатын жазуларды қадағаламау шешімі қабылданды. Көшіру
2003_09_02 пайдаланушыдан ragzk деректерді оның ddl-операцияларының артықшылығын алып қоямыз. Пайдаланушыдан admrole кестесін жаңарту артықшылығын алып қоямыз. Пайланушылар кестесіне ragzk пайдаланушыны енгіземіз.
Көшіру
2003_07_28 GBOKR жіктемесінің құрылымына өзегрістен енгізу, Kod VarChar2(4) жолы қосылды, жолдар мөлшері атауы varchar2(300). Жіктемелердегі деректер өзгертілді және енгізілді.
Көшіру
2003_07_24 Жіктемелердің деректері өзгертілді және толықтырылды. Көшіру
2003_07_16 Анықтамалықтардың мәндерін өзгерту. Көшіру
2003_07_15 Кварталдың алдыңғы кад нөмірінің қате ұзындығын 3 –тен 8 символға дейін өзгертеміз. Көшіру
2003_07_11 Қателерді түзету және модификациялау. Салымдағы қате триггерлерді түзету және құқық қатынастары негіздерін жаңарту. Одан басқа жер учаскесінің алдыңғы кад нөмірі жолының ұзындығы 3 симводан 11 –ге дейін қателігі түзетілді және соған сәйкес салымдағы триггерлерді де өзгертеміз және кестедегі алдыңғы кад нөмірілерді жаңарту.
Көшіру
2003_07_09 Елдердің анықтамалығының құрылымын өзгерту және ол анықтамалықтарды мәндермен толтыру. Көшіру
2003_06_26 Аудандық деңгейдегі жіктемелерді жаңарту. Көшіру
2003_06_25 length trim сыз операторының қателері анықталған ragzk сызбасының тирггерлерін түзету. Көшіру
2003_06_13 Жіктемелердегі бірігейлікті жоямыз. Көшіру
2003_05_15 1. Аудандық деңгейдегі БМЖТ иегер сызбасында жойылатын жазулардың алғашқы кілттерінің аудитінің қосымша кестесін құру.
2. sli and delrows кестесінен басқа ragzk сызбасының кестесіне жойған соң әр жол үшін триггерлер құру
Көшіру
2003_04_12 Әкімшілкі аудандардың сәйкестендіру сипаттамаларын сақтауға арналған кестені құрамыз. Көшіру
2003_04_10 Қазақ және орыс тілдерінде «субъектілердің мекенжайы» кестесінде қосымша «пәтер» жолын құрамыз. Көшіру