МЖК ААЖ кіші жүйелері

Өнімнің аты Өнімнің сипаттамасы
Жергілікті атқарушы органдарға МЖК ААЖ ДБ беру МЖК ААЖ деректерін (графикалық деректердің жеке базасы) ArcGIS 9.2 қамтылған мүдделі мемлекеттік органдарға беруге арналған бағдарлама
- ArcGIS 9.2.5 талаптары, Framework 2

Көшіру
Жерге орналастыру жобасы «Жерге орналастыру жобасы» кіші жүйесі сатыларды жерге орналастыру рәсімін автоматтауға арналған: жерге орналастыру жобасы, жобаны орынға ауыстыру үшін материалдарды дайындау, жобан ыорынға ауыстырудың нақты нәтижелерін жобалау базасына енгізу, қалыптастырылғанды ауыстыру және БМЖТ базасына жер учаскесінің жобасын орынға ауыстырылғаны

Кіші жүйе жұмыс істеу үшін қосымша қабаттар қажет
Көшіру
Мұрағат «Мұрағат» кіші жүйесі кадастрлық деректерді мұарғаттауға, қағаз мұрағатардың метадеректерін құру, кадастрлық істердің баспа түпнұсқаларын мерзімді дайындау

БҚ қойылатын талаптар:
1) SP орнатылған ArcGis 9.x,
2) *.SID форматындағы файлдарды қарау үшін тиісті қарап шығу бағдарламасы (MrSID GeoViewer, IrfanView, ACDSee),
3) FrameWork 2.

Ескерту: мұрағат деректерін қарап шығу үшін ArcGis 9.1. орнатылуы тиіс
8.0.50727.42d – нұсқасы – ағымды сканирледің қателері жойылды. Көшіру
8.0.50727.42с нұсқасы «Сервис» меню пункті қосылды. Ол келесі міндеттерді орындауға мүмкіндік береді 1) деректерді МЖК ААЖ РО экспорттау (бұрын осы міндеттерді шешу үшін жеке exe-файлды қолдану көзделген), 2) МЖК ААЖ Республикалық деректер қорының мұрағатынан деректерді импорттау (орындарда деректер жоғалған жағдайда). Көшіру
8.0.50727.42b нұсқасы – жер учаскесіне жер-кадастрлық істерді сканирлеуге, БМЖТ жоқ деректерді тыйым салу қосылды (кадастрлық нөмір бойынша тексеру); деректердің экспорты тексерілді: қосымшаның интерфесі туралы жеке ескертулер жойылды. Көшіру
8.0.50727.42a нұсқасы – МЖК ААЖ РО беру үшін деректерді қалыптастыру мүмкіндігі қосылды. Көшіру
8.0.50727.42 нұсқасы жаңартылды – қысу процесінің аяқталғандығы туралы хабарлама шығарылады, кіші жүйенің жұмысы тұрақталды. Көшіру
8.0.50727.42 нұсқасы – «Мұрағатқа папка қосу» менюі және істі жою функциясы қосылды. Көшіру
Кіші жүйе жұмыс істеу үшін 2007_12_28 (2007 жылғы деректер базасы/жаңартуларды қараңыз), 2008_02_07 жаңарту (2008 жылғы деректер базасы/жаңартуларды қараңыз), және 2009_04_20 жаңарту (2009 жылғы деректер базасы/жаңартуларды қараңыз) Көшіру
Инспектор «Жерді қорғау және пайдалануды мемлекеттік бақылау» жүйесі Қазақстан Республикасында жерді қорғау және пайдалануды мемлекеттік бақылауды жүргізу тәртібі туралы әдістемелік нұсқаулар мен нұсқамаларға сәйкес жер учаскелерін бақылау және қорғау процестерін автоматтандыруға арналған. Көшіру
БМЖТ атрибуттары Атрибутивтік деректерді енгізу.

2.4.13 нұсқа
ЖСН/БСН енгізу жөніндегі интерфейс пысықталды, Субъектінің қайтыс болған күні және Құқықтық қатынастағы актуалдау пункті Ескерту: Актуалдау пункті – бұл жолда тиістісін көрсету керек
МЖК ААЖ оралықтарымен МЖК ААЖ деректер қорын актуалдау жөніндегі жұмыстарды орындау кезінде алынған деректерді қабылдау, тесеру және беру жөніндегі уақытша әдістемелік ұсыным пункті
ЖСН/БСН – субъектінің ЖСН/БСН енгізуге арналған
Қайты болған күні – субъектінің қайтыс болған күнін енгізуге арналған.
Көшіру
2.4.0.11. нұсқа. Бқл нұсқада деректерді шығару кезінде GAXML (уақытша)кестесі есептелмейді
Көшіру
2.4.0.7 нұсқа
Ескерту: жер учаскелердің басты терезесінде алдыңғы кадастрылқ нөмірлерді бонитет балын, жер құрамын өзгерту мүмкіндігі пайда болды. Бұрын тек жою ғана және қайтадан жүргізу керек болатын.
Көшіру
БМЖТ графикасы БМЖТ графикалық деректерімен жұмыс істеуге арналған. Көшіру
Жер конкурстары, аукциондар
«Жер конкурстары, аукциондар» кіші жүйесі аукциондар мен конкурстарды өткізуді автоматтандыру үшін әзірленген болатын. Көшіру
Жер төлемдері «Жер төлемдері» кіші жүйесі сметалық құжаттармен жұмыс істеуді автоматтандыруға арналған. Көшіру
Кадастрлық құжат айналым «Кадастрылқ құжат айналым» кіші жүйесі құжаттарды басқару жүйесі болып табылады, ол толық көлемде басқаруды құжаттамалық қамтамасыз етудің барлық міндеттерін орындауды автоматтандырады:
• құжаттарды дайындау,
• тіркеу,
• орындалуын бақылау,
• құжаттарды іздеу,
• сақтау,
• құжаттардың көптігі бойынша анықтамалық жұмыс,
• жер кадастрын жүргзіумен айналысатын өндірістік бөлімшелерде жұмыс барысын жеңілдетуге мүмкіндік беретін басқа да функциялар.

2010.1.0.12 нұсқасының кіші жүйесінің жұмысы үшін келесі скриптілер қажет болады, ReadMe.txt файлымен алдын ала танысыңыз..
Төмендегі 2010.1.0.12 нұсқасының кіші жүйесінің жұмысы үшін қажет, 2006_12_12 жаңарту, 2006_08_03 жаңарту, 2006_06_15 жаңарту (2006 жылғы деректер базасы/жаңартуларды қараңыз)..
2010.1.0.12 нұсқа
Бұл нұсқада:
1. Әкімшелендіру менюі бөлімінде жазуды қосу немесе өзгерту кезінде бағанды толық аудару алынып тасталған;
2. Қателерді өңдеуші іске асырылды (қате әрекеттер туралы хабарлама пайдаланушы үшін түсінікті түрде беріледі);
3. Жаңа адресті құру, жаңа істі бастау кезінде туындайтын қателер жойылды;
4. Қызметкерлер кестесі үшін бірегей кілттер көзделген; ;
5. Қосымшаларды өзгертуді есепке ала отырып анықтамалық жүйе іске асырылды, тікелей қосышадан Анықтамаларды шығару көзделген, менюге қосымшаның жиі қолданатын компоненттерін шақыруға арналған басты батырмалар қосылды;
6. Кіші жүйелер жұмыс істеу үшін қажетті деректер базасының скриптілері құрылды, қосымшаны пайдаланушылар үшін деректер базасында рольдер құрылды.
Көшіру
2009.7.0.29 нұсқасы
Бұл нұсқада деректер базасындағы қосымашалардың SPORG кестесінде қате жазулар жағдайында туындайтын қателері түзетілді.
Көшіру
2009.7.0.16 нұсқа
Бұл нұсқада:
1. Бағдарламаның терезесін аудару кезінде пайда болатын қосымшалардың қатесі түзетілді;
2. Анықтамаларда статус қосылды (қызметкерлер – жұмыс істейді/істемейді, Жұмыс түрлері – белсенді/белсенді емес);
3. Жаңа істі бастау нысанында «журнал бойынша №) атрибут қосылды;
4. Басты нысанда баған дизайны өзгерді (бос емес бұтақтар қалың қаріппен ерекшеленген, журнал бойынша № қосылған).
Көшіру
2008.3.0.13 нұсқа Көшіру
Жер балансы

Бағдарлама жер балансы бойынша қорытынды кестелерді, атап айтқанда 22, 22а нысандары (суару), 22а (лимандар), 1,1а,2,2а,3,4,5,6,6а және 12 қосымшалар. шығару және деректерді енгізуге арналған.

Областық деңгей

Бұл бағдарлама аудандық филиалдардан жыл сайын жерлердің болуы және бөлінуі туралы деректерді жинау, жоғарыда аталған деректерді талдау және топтау, сондай-ақ өңделген деректерді Қазақстан Республикасы жер ресурстарын басқару агенттігіне беруге арналған.

Көшіру
Аудандық деңгей

Бұл бағдарлама аудандық филиалдар үшін жылсайынғы есепке арналған.

Көшіру
MDB экспорттау TransporterGDB.exe (бұрынғы ExportMDB.exe) бағдарламасы MDB және SDE геобазаларынан деректерді бір mdb-файлына шығаруға, кейін қысуға арналған.
Қысу көп томды мұрағат файлдарына grk мөлшері1 457 664 байт кеңдікпен жүргізіледі.
Келесі файлдарда .g00 .g01 және т.б кеңдіктер болады
Геодеректерді шығару сүйемелденеді.

2.4.0.7 нұсқа
Ескерту: EGRZtools.ini TransporterGDB.mdb ДБ Extents кестесіне ауыстырылды.
ТSpatRefers кестесі жобалаудың жаңа сипаттарымен толықтырылды.
Көшіру
Сәйкестендіру құжаттарын басу

«Сәйкестендіру құжаттарын басу» кіші жүйесі кадастрлық құжаттарды алу мен басып шығаруды автоматтауға, сондай-ақ жер учаскесінің сәйкестендіру сипаттамаларын қарап шығуға арналған.
Алатын құжаттардың тізімі:
- Жер учаскесінің жоспары;
- Жалдау туралы шартқа қосымша;
Мемлекеттік акті:
- Жеке меншік құқығына акті;
- Тұрақты жер пайдалану құқығына акті;
- Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығына акіт;
- Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына акті.

ArcGIS 9.2 үшін 2010.3.0.34 жаңартылған нұсқасы - ҚР Үкіметінің 2011 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қаулысы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 маусымдағы «Жер учаскесіне сәйкестендіру құжаттарының нысандарын бекіту туралы № 511 қаулысына, өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және кейбір шешімдердің күші жойылды деп тану туралы) қаулысына сәйкес өзгерістер енгізілді.
Көшіру
ArcGIS 9.1 үшін 2010.3.0.34 жаңартылған нұсқасы - ҚР Үкіметінің 2011 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қаулысы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 маусымдағы «Жер учаскесіне сәйкестендіру құжаттарының нысандарын бекіту туралы № 511 қаулысына, өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және кейбір шешімдердің күші жойылды деп тану туралы) қаулысына сәйкес өзгерістер енгізілді.
Көшіру
ArcGIS 9.2 арналған 2010.3.0.31 нұсқа - іске асырылды учаске геометрияларын тексеру.

Ескерту: кіші жүйенің жұмысы үшін2009_01_16 жаңарту қажет(2009 жылғы деректер базасы/жаңартуларды қараңыз) – GAXML кестесіне артықшылықтарды құру.
Көшіру
ArcGIS 9.1 арналған 2010.3.0.31 нұсқа - іске асырылды учаске геометрияларын тексеру.

Ескерту: кіші жүйенің жұмысы үшін2009_01_16 жаңарту қажет(2009 жылғы деректер базасы/жаңартуларды қараңыз) – GAXML кестесіне артықшылықтарды құру.
Көшіру
ArcGIS 9.0 арналған 2010.3.0.31 нұсқа - іске асырылды учаске геометрияларын тексеру.

Ескерту: кіші жүйенің жұмысы үшін2009_01_16 жаңарту қажет(2009 жылғы деректер базасы/жаңартуларды қараңыз) – GAXML кестесіне артықшылықтарды құру.
Көшіру
ArcGIS 9.2 арналған өзгертілген 2010.3.0.1  нұсқа - 2006 жылғы 6 маусымдағы «Жер учаскесіне сәйкестендіру құжаттарының нысандарын бекіту, Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және кейбір шешімдердің күші жойылды деп тану туралы» № 511 қаулысына өзгерістен енгізу туралы ҚР Үкіметінің 2010 жылғы 15 ақпандағы № 96 қаулысы сәйкес өзгерістер енгізілді.
Маңызды: ҚР Үкіметінің аталған қаулысын бірінші ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен жұмыста қолдану керек

Ескерту: кіші жүйенің жұмысы үшін2009_01_16 жаңарту қажет(2009 жылғы деректер базасы/жаңартуларды қараңыз) – GAXML кестесіне артықшылықтарды құру.

Көшіру
ArcGIS 9.1 арналған өзгертілген 2010.3.0.1  нұсқа - 2006 жылғы 6 маусымдағы «Жер учаскесіне сәйкестендіру құжаттарының нысандарын бекіту, Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және кейбір шешімдердің күші жойылды деп тану туралы» № 511 қаулысына өзгерістен енгізу туралы ҚР Үкіметінің 2010 жылғы 15 ақпандағы № 96 қаулысы сәйкес өзгерістер енгізілді.
Маңызды: ҚР Үкіметінің аталған қаулысын бірінші ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен жұмыста қолдану керек

Ескерту: кіші жүйенің жұмысы үшін2009_01_16 жаңарту қажет(2009 жылғы деректер базасы/жаңартуларды қараңыз) – GAXML кестесіне артықшылықтарды құру.

Көшіру
ArcGIS 9.0 арналған өзгертілген 2010.3.0.1  нұсқа - 2006 жылғы 6 маусымдағы «Жер учаскесіне сәйкестендіру құжаттарының нысандарын бекіту, Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және кейбір шешімдердің күші жойылды деп тану туралы» № 511 қаулысына өзгерістен енгізу туралы ҚР Үкіметінің 2010 жылғы 15 ақпандағы № 96 қаулысы сәйкес өзгерістер енгізілді.
Маңызды: ҚР Үкіметінің аталған қаулысын бірінші ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен жұмыста қолдану керек

Ескерту: кіші жүйенің жұмысы үшін2009_01_16 жаңарту қажет(2009 жылғы деректер базасы/жаңартуларды қараңыз) – GAXML кестесіне артықшылықтарды құру..

Көшіру
ArcGIS 9.2 арналған  2009.6.0.3  нұсқасы –сәйкестендіру құжатына мемлекеттік тілде шығу нысанында өзгерістер енгізілді. 

Ескерту: кіші жүйенің жұмысы үшін2009_01_16 жаңарту қажет(2009 жылғы деректер базасы/жаңартуларды қараңыз) – GAXML кестесіне артықшылықтарды құру.

Көшіру
ArcGIS 9.1 арналған  2009.6.0.3  нұсқасы –сәйкестендіру құжатына мемлекеттік тілде шығу нысанында өзгерістер енгізілді. 

Ескерту: кіші жүйенің жұмысы үшін2009_01_16 жаңарту қажет(2009 жылғы деректер базасы/жаңартуларды қараңыз) – GAXML кестесіне артықшылықтарды құру.

Көшіру
ArcGIS 9.0 арналған  2009.6.0.3  нұсқасы –сәйкестендіру құжатына мемлекеттік тілде шығу нысанында өзгерістер енгізілді. 

Ескерту: кіші жүйенің жұмысы үшін2009_01_16 жаңарту қажет(2009 жылғы деректер базасы/жаңартуларды қараңыз) – GAXML кестесіне артықшылықтарды құру.

Көшіру