Сервер

Өнімнің аты Өнімнің сипаттамасы
Дамп-файлдарды (мұрағат деректерін) шығару) Бұл скриптілер дамп-файлдарды шығаруға арналған
Көшіру
Қабаттар жолын тексеру Жолдардың дұрыстығына қабаттарды тексеру Көшіру
Триггерлерді тексеру Скрипт өшірілген тригерлердің болуын тексереді, содан соң оларды қосады. Көшіру
Қабаттар құру «LayersCreator» қосымшасы берілген аудан үшін файлдарды құруға көмектеседі.
Көшіру